Breaking News
 |  | 

Turystyka

Co należy wiedzieć przed wyjazdem za granicę?

img-responsive

Biuro podróży, które doradza klientom w zakresie bezpieczeństwa podróży podczas epidemii koronawirusa, twierdzi, że najważniejszą rzeczą, o której należy wiedzieć, jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego ubezpieczenie międzynarodowe. Plany podróży mogą zostać anulowane z powodu braku płatności.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zaleca podróżnym, aby przed wyjazdem sprawdzili stronę internetową agencji w celu uzyskania informacji na temat potencjalnych zagrożeń, w tym COVID-19. Podróżni powinni być świadomi, z jakimi zagrożeniami mogą się zetknąć podczas podróży i jakie kroki powinni podjąć, aby zminimalizować te zagrożenia.

Na przykład, podróżujący powinien być świadomy, że chociaż liczba przypadków zakażenia wirusem COVID-19 w poszczególnych krajach może być różna, istnieje wiele miejsc, w których podróżujący mogą napotkać większe ryzyko, np. kraje o ograniczonym systemie badań i opieki zdrowotnej lub kraje o słabo rozwiniętym systemie zdrowia publicznego. Jeśli osoba zostanie zakażona wirusem COVID-19 podczas podróży, CDC zaleca, aby jak najszybciej zgłosiła się do lekarza, niezależnie od tego, czy wróci do domu. W przypadku powrotu do domu CDC zaleca samoizolację przez 14 dni po powrocie. CDC zaleca również, aby osoby podróżujące unikały odwiedzania przyjaciół lub krewnych, ponieważ mogą oni nieświadomie rozprzestrzeniać chorobę.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała ostrzeżenia dla podróżujących do kilku krajów w Azji, Europie i obu Amerykach. Według WHO liczba osób, które zachorowały na COVID-19 poza Chinami, rośnie, a w wielu krajach regionu odnotowano pierwsze importowane przypadki tej choroby.

WHO ostrzega, że osoby odwiedzające te regiony mogą być narażone na dodatkowe ryzyko związane z wirusem, w tym zwiększone narażenie na inne choroby, a także brak dostępu do właściwej opieki zdrowotnej. Na dzień 26 marca WHO wymienia 17 krajów, które zostały uznane za kraje wysokiego ryzyka, w tym Chiny, Iran, Włochy, Japonię, Koreę Południową, Singapur i Tajlandię.

CDC radzi, aby osoby podróżujące do Chin unikały podróży innych niż niezbędne i podróżowały do Chin kontynentalnych tylko wtedy, gdy są obywatelami lub stałymi rezydentami, lub gdy pracują lub są wolontariuszami w placówce mającej bezpośrednie połączenie z systemem opieki zdrowotnej. Osoby te powinny również unikać odwiedzania miejsc, które w Chinach są uważane za niezbędne, takich jak sklepy spożywcze, restauracje, centra handlowe i apteki.

CDC zaleca również, aby osoby podróżujące do Europy unikały podróży, które nie są niezbędne, chyba że pracują lub są wolontariuszami w placówce mającej bezpośredni związek z systemem opieki zdrowotnej. CDC sugeruje również, aby osoby podróżujące do Europy unikały odwiedzania firm we Włoszech, które są uważane za niezbędne, takich jak sklepy spożywcze, restauracje, centra handlowe i apteki.

CDC zaleca również, aby osoby podróżujące do obu Ameryk unikały podróży, które nie są niezbędne, chyba że pracują lub są wolontariuszami w placówce bezpośrednio związanej z systemem opieki zdrowotnej. CDC sugeruje również, aby osoby podróżujące do obu Ameryk unikały odwiedzania firm w Nowym Jorku, które są uważane za niezbędne, takich jak sklepy spożywcze, restauracje, centra handlowe i apteki.

Oprócz zaleceń dla podróżnych, CDC sugeruje również, aby podróżni przestrzegali kilku podstawowych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19. Należą do nich:

Częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem.

Osłanianie kaszlu i kichania.

Unikanie dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękami.

Unikanie kontaktu z osobami chorymi.

W przypadku złego samopoczucia pozostać w domu.

Osoby podróżujące mogą uzyskać więcej informacji na temat wirusa COVID-19 na stronie internetowej CDC.

nalezy-wiedziec-wyjazdem-granice

ABOUT THE AUTHOR